Orang yang buang hajat di atas dua batu


Kajian shohih bukhori bab orang yang buang hajat di atas dua batu